Aktuálně: informace a pokyny pro studenty a zaměstnance FF UK / Current Information and Instructions for Students and Staff of CU FA

Obecné informace

English see below

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 4. 5. v sekci Studenti a Vyučující:

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. května 2021, které tvoří přílohu č. 1 usnesení vlády č. 433, od 10. května 2021 do odvolání platí následující výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách:

 • prezenční zkoušky ve studiu je možné konat bez limitu studentů – se zachováním povinného rozestupu minimálně 1,5 metru
 • praktická výuka a praxe je možná pro všechny studenty, bez ohledu na ročník a studijní program
 • je možné konat individuální konzultace a poradenské služby (např. psychologické poradenství). Účastnit se mohou i nadále pouze 1 student a 1 akademický pracovník, ale ten může být nahrazen i jinou osobou.

Změny v možnostech prezenčního konání zkoušek platí pouze pro zkoušky ve studiu. Na plánované podobě státních závěrečných zkoušek se aktuálně nic nemění, o případných úpravách budeme v návaznosti na vývoj situace informovat.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 27. 4. v sekci Studenti a Vyučující:

Atestace ve zkouškovém období letního semestru mohou probíhat dvěma způsoby:

 • prezenčně za účasti nejvýše 10 přítomných osob za dodržení aktuálně platných opatření (respirátory, potvrzení o provedeném testu na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem atp.)
 • distančně (případně částečně distančně, tj. hybridně) za využití některé z elektronických platforem a nástrojů. Více najdete na https://elearning.ff.cuni.cz/.

Volba formy atestace je na garantovi každého předmětu.

Státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském stupni studia proběhnou v tzv. hybridní podobě, jak je plánováno.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 19. 4. v sekci Studenti a Vyučující:

[informace v českém znakovém jazyce]

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19. 4. 2021 s účinností od 26. 4. 2021 do odvolání platí nadále následující výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách:

 • prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob,
 • je možné konat pedagogické praxe v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • je možné konat individuální konzultace, přičemž možnost prezenčních individuálních konzultací se rozšiřuje také na poradenské služby (např. psychologické poradenství). Účastnit se mohou i nadále pouze 1 student a 1 akademický pracovník, ale ten může být nahrazen i jinou osobou.

Nově je umožněna prezenční praktická výuka a praxe studentů posledních ročníků.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 23. 4. v sekci Studenti:

Na základě usnesení vlády č. 393 ze dne 19. 4. 2021 byla vydána dvě mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

 • Od pondělí 26. 4. 2021 bude studentům umožněn vstup do budov FF UK pouze po předložení studentského průkazu a potvrzení o provedeném testu na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (antigenní nebo PCR). Negativní test má pro účely vstupu na pracoviště platnost 7 dní. Výjimku mají osoby, které v posledních 90 dnech onemocnění prokazatelně prodělaly, a osoby, které byly proti onemocnění očkovány. Tyto dva důvody bude možné prokázat vyplněným čestným prohlášením (k dispozici na vrátnici).
 • Od pondělí 26. 4. 2021 bude studentům, kteří jsou ubytováni na koleji, umožněn vstup do budov kolejí pouze po předložení potvrzení o provedeném testu na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (antigenní nebo PCR). Negativní test má pro účely vstupu do budov kolejí platnost 7 dní. Výjimku mají osoby, které v posledních 90 dnech onemocnění prokazatelně prodělaly, a osoby, které byly proti onemocnění očkovány.

V případě, že je výsledek testu pozitivní, student zůstane na koleji ve svém pokoji a bude povinen dodržovat všechna karanténní opatření: doba izolace se upravuje tak, že minimálně 3 dny nesmí mít příznaky onemocnění, než bude izolace ukončena, a zároveň izolace nesmí být kratší než 10 dnů. Začátek doby izolace se počítá ode dne odběru laboratorního vzorku.

Testování studentů na Univerzitě Karlově:

 • Testování bude zahájeno v sobotu 24. 4. 2021 v 9.00 hod. na stacionárním testovacím místě UK na Albertově (Studničkova 1, Praha 2).
  Testování zde probíhá pondělí pátek 7.00 – 17.00 hod., víkendový provoz je 9.00 6.00 hod.
 • Testování je možné jen po předchozí rezervaci testovacího času a místa na stránkách https://testovani.cuni.cz/Events/Albertov. Studenti se v tuto chvíli mohou rezervovat pouze na Albertov.
 • Ve čtvrtek 29. 4. 2021 bude mobilní testovací tým k dispozici primárně pro studenty ubytované na kolejích UK po celý den před Kolejí Hvězda (opět na základě předchozí rezervace v rezervačním systému).
 • V pátek 30. 4. 2021 bude mobilní testovací tým k dispozici primárně pro studenty ubytované na kolejích UK po celý den před Kolejí Otava (opět na základě předchozí rezervace v rezervačním systému).
 • POZOR: Testování na Albertově je pro zahraniční studenty zdarma, může se však stát, že kapacity UK nebudou dostačující. Testovat se lze i na mnoha jiných místech, v tomto případě ale musí zahraniční studenti testy uhradit.

Využít můžete např. tato místa:

 

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 19. 4. v sekci Studenti a Vyučující:

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN ze dne 12. 4. 2021 s účinností od 19. 4. 2021 do odvolání platí nadále následující výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách:

 

 • prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob,
 • je možné konat pedagogické praxe v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • je možné konat individuální konzultace, přičemž možnost prezenčních individuálních konzultací se rozšiřuje také na poradenské služby (např. psychologické poradenství). Účastnit se mohou i nadále pouze 1 student a 1 akademický pracovník, ale ten může být nahrazen i jinou osobou.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 9. 4. v sekci Studenti a Vyučující:

[informace v českém znakovém jazyce]

Od 12. 4. 2021 nadále platí následující výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách:

 • prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob,
 • je možné konat pedagogické praxe v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • je možné konat individuální konzultace (1 student a 1 akademický pracovník).

Vzhledem ke konci zákazu pohybu mezi okresy již pro cesty za účelem účasti na vzdělávání mimo okres nebude potřeba čestné prohlášení či písemný doklad důvodnosti cesty.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 29. 3. v sekci Studenti a Vyučující:

[informace v českém znakovém jazyce]

Nově vydané usnesení vlády č. 315 prodlužuje účinnost původního usnesení č. 200 do 11. 4. 2021. Nadále tedy platí následující výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách:

 • prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob,
 • je možné konat pedagogické praxe v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • je možné konat individuální konzultace (1 student a 1 akademický pracovník).

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 19. 3. v sekci Studenti: Omezení přítomnosti studentů.

Dle usnesení vlády č. 300, které prodlužuje účinnost původního usnesení č. 200 do 28. 3. 2021, platí i nadále následující výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách:

 • prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob,
 • je možné konat pedagogické praxe v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • je možné konat individuální konzultace (1 student a 1 akademický pracovník).

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 16. 3. v sekci Studenti a Vyučující: Informace o rušení promocí.

S ohledem na aktuální vývoj bylo kolegiem rektora dne 15. března 2021 rozhodnuto o zrušení všech termínů promocí do konce května 2021. Absolventi původně spadající do zrušených promočních termínů v říjnu a prosinci 2020, a nově dubnu 2021, budou o náhradním termínu informováni, jakmile to okolnosti dovolí a termín bude moci být stanoven. Stále platí, že si absolventi případně mohou po předchozí domluvě vyzvednout diplom na studijním oddělení/oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací. (Absolventi z dubnového termínu budou v této věci informováni e-mailem.) Pokud se absolventi rozhodnou pro vyzvednutí diplomu, mají i nadále možnost zúčastnit se náhradního termínu promoce.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 15. 3. v sekci Studenti: Omezení vstupu do hl. budovy FF UK:

Od středy 17. 3. bude při vstupu na fakultu probíhat kontrola negativních testů u zaměstnanců univerzity. Ke vstupu studentů do budov nebylo vydáno žádné omezující opatření ani ze strany vlády, ani ze strany Rektorátu UK. Počítejte však prosím s tím, že u vstupu do budovy bude třeba předložit studentský průkaz – pokud ho nepředložíte, nebudete moci do budovy vstoupit.

Prosíme, abyste vstup do budovy omezili na opravdu nezbytné případy a dodržovali předepsaná opatření, zejména nošení ochranných pomůcek, dodržování rozestupů a dezinfekci rukou.

Úřední hodiny podatelny jsou od pondělí do pátku v čase 9–12. Aby nebylo nutné vstupovat do budovy, bude možné využít nejen mimo úřední hodiny, ale i během nich schránku podatelny, která bude od 17. 3. umístěna na vstupních dveřích do budovy.

Stále platí, že studijní oddělení, zahraniční oddělení, oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací a referát přijímacího řízení zůstávají v čase úředních hodin (út 9–12, čt 14–16) pro studenty v provozu, nicméně vás prosíme, abyste vzhledem k aktuální situaci vždy před případnou cestou na příslušné oddělení dobře promysleli, zda by vaši záležitost nebylo možné vyřešit telefonicky či prostřednictvím elektronické komunikace.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 9. 3. v sekci Obecné informace: Omezení vstupu na pracoviště.

Toto opatření se týká pouze zaměstnanců.

[informace v českém znakovém jazyce]

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR9364/2021-1/MIN/KAN ze dne 5. 3. 2021 nesmí od 17. 3. být zaměstnanec vpuštěn na pracoviště, pokud se při vstupu neprokáže potvrzením o provedeném testu na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Negativní test má pro účely vstupu na pracoviště platnost 7 dní. Výjimku mají osoby, které v posledních 90 dnech onemocnění prokazatelně prodělaly, a osoby, které byly proti onemocnění očkovány. Tyto dva důvody bude možné prokázat vyplněným čestným prohlášením (vzor očkování / vzor covid). Zaměstnanec při vstupu do budovy vyplní prohlášení o absolvování testu, které vhodí do uzavřené schránky na vrátnici, a zároveň se prokáže potvrzením o negativním testu (či očkování nebo prodělání nákazy).

[informace v českém znakovém jazyce]

Zaměstnanci Filozofické fakulty UK mohou využít následující tři možnosti testování:

 • Hlavní testovací hub Albertov – Od pondělí 15. 3. je spuštěn rezervační systém pro testování na Albertov. Bude možné se rezervovat na konkrétní čas na každý testovací den (Po, St, Pá) až do konce března. Do systému se zadá i potřebné číslo pojištěnce, tudíž od středy 17. 3. již nebude nutné na Albertov chodit s kartičkou pojištěnce. Postačí pouze zaměstnanecká karta. Veškeré informace k rezervačnímu systému včetně odkazu budou pro zaměstnance k dispozici též na webu UK v aktualitách.
 • Mobilní odběrový tým:
  • každé ÚTERÝ od 12:30 do 14:30 před hlavní budovou Filozofické fakulty UK
  • každou STŘEDU od 8:00 do 12:30 ve dvoře Karolina
  • každý ČTVRTEK od 9:00 do 13:00 před budovou Právnické fakulty UK

Na testování se, prosím, přihlašte prostřednictvím rezervačního systému. Zaměstnanci FF UK mohou využít jakýkoliv termín či místo, které jsou uvedeny v rezervačním systému.

Testování tzv. laickými samotesty není akceptovatelné.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 2. 3. v sekci Studenti a Vyučující: Informace k možnostem prezenční cesty na FF UK za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 1. 3. v sekci Studenti a Vyučující: Informace ke konání SDZK a obhajob disertačních prací. [informace v českém znakovém jazyce]

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 15. 2. v sekci Studenti a Vyučující: Informace k povinnému nošení respirátorů normy FFP2.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 15. 2. v sekci Studenti a Vyučující: Informace k výuce od 15. 2. do 28. 2. 2021.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 12. 2.: Podle informací MŠMT i RUK nedojde z hlediska plánované výuky od pondělí 15.2. 2021 po skončení nouzového stavu k žádné změně. Výuka bude zahájena distančně. [informace v českém znakovém jazyce]

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 4. 2. v sekci Studenti a Vyučující: Informace k zahájení letního semestru 2021.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 22. 1. v sekci Studenti a Vyučující: Aktuální informace k možnostem osobních konzultací a konání zkoušek.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 20. 1. v sekci Studenti a Vyučující:

S ohledem na aktuální vývoj bylo kolegiem rektora dne 18. ledna 2021 rozhodnuto o zrušení všech termínů promocí do konce března 2021.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 12. 1. v sekci Knihovna:

Od středy 13. 1. 2021 bude v omezeném režimu opět obnoven výdej objednaných výpůjček.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 8. 1. v sekci Studenti a Vyučující: Aktuální informace k možnostem osobních konzultací od 11. 1. 2021.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 4. 1. v sekci Studenti a Vyučující: Informace k zpřísnění některých pravidel formulovaných usnesením vlády z 23. prosince 2020 a následným přechodem do 5. stupně PES.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 29. 12. v sekci Knihovna:

Od 4. 1. 2021 až do odvolání budou uzavřeny všechny knihovny FF UK v souvislosti s přechodem ČR do 5. stupně PES.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 1. 12. v sekci Studenti a Vyučující:

Přes aktuální uvolnění některých opatření formulovaných usnesením vlády ze dne 30. 11. 2020, veškerá výuka na FF UK bude do konce semestru pokračovat distančním způsobem.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 25. 11. v sekci Studenti a Vyučující:

Veškerá výuka na FF UK i nadále pokračuje distanční formou. Výjimky definované posledním nařízením vlády se na FF UK vzhledem k charakteru výuky nevztahují.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 4. 11. [informace v českém znakovém jazyce]

Vyhlášení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

Dne 4. 11. 2020 vyhlásil rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima opatřením rektora č. 46/2020 mimořádný stav na celé univerzitě, a to s účinností od 5. 11. 2020. Zároveň pan rektor tímto opatřením jmenoval ústřední krizový štáb UK. Vyhlášení mimořádného stavu znamená, že je možné postupovat podle čl. 66c až 66e Statutu Univerzity Karlovy. Tedy zejména: všechny univerzitní a fakultní orgány a komise mohou jednat distančně nebo hlasovat per rollam; je možné zkrátit některé procesní lhůty; a všechny volby do akademických senátů mohou probíhat elektronicky. Mimořádný stav trvá do odvolání, nejdéle však 60 dní.

Všechna dosud přijatá opatření zůstávají v platnosti. Univerzita Karlova zveřejňuje informace ke koronavirové situaci zde, Filozofická fakulta UK na webu koronavirus.ff.cuni.cz.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 30. 10. v sekci Studenti a Vyučující: Informace k organizaci ZS 2020/21

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 25. 10. v sekci Studenti: Informace ke konání SDZK a obhajob disertačních prací

OD 22. 10. 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ BUDOU UZAVŘENY VŠECHNY KNIHOVNY FF UK V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR.

[informace v českém znakovém jazyce]

Všechny výpůjčky končící v období uzavírky knihovny budou prodlouženy. Lhůta pro vrácení dotčených výpůjček bude končit 14 kalendářních dnů po znovuotevření knihovny. Výdej knih na základě objednávky v Centrálním katalogu UK prozatím není možné zavést.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 14. 10. v sekci Obecné informace aktualizovány pokyny ze dne 17. 9. a 18. 9.:

[informace v českém znakovém jazyce]

Platí zákaz osobní přítomnosti studentů při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Z tohoto zákazu již nejsou žádné výjimky, které by se týkaly studijních programů na FF UK. Zákaz osobní přítomnosti se nevztahuje na návštěvy knihoven. Ze zákazu jsou dále vyňaty tyto výjimky:

 • možnost zkoušek, pokud se jich v jeden čas účastní 10 nebo méně osob,
 • možnost konání pedagogických praxí v mateřských, základních a středních školách,
 • možnost přijímacích zkoušek, pokud se jich v jeden čas účastní nejvýše 10 osob,
 • možnost individuálních konzultací (1 student a 1 akademický pracovník).

Každý zaměstnanec i student neprodleně nahlásí pozitivní test na covid-19 na email koronavirus@ff.cuni.cz

Povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátorů třídy FFP2, KN 95) nebo zdravotnických obličejových masek platí ve všech prostorech vysokých škol včetně kanceláří, výjimku mají:

[informace v českém znakovém jazyce]

 • osoby pracující samostatně v kanceláři (výjimku již nemají osoby v kanceláři, které mají pracovní místa od sebe vzdálená alespoň 2 metry!),
 • osoby přednášející či účinkující při tvorbě audiovizuálního pořadu,
 • zákazníci provozovny stravovacích služeb v době konzumace pokrmů a nápojů, pokud sedí u stolu.
 • Ochranné prostředky pro zaměstnance základních součástí budou vydávány každý všední den v místnosti č. 454 v hlavní budově mezi 9.00 a 10.00 (kontaktní osoba M. Domanjová). Respirátory či chirurgické roušky budou vydány pouze konkrétní osobě.

Úřední hodiny oddělení děkanátu se od 1. 3. 2021 ruší. Dostupnost je zajištěna – informace naleznete na webových stránkách jednotlivých oddělení.

Všem studentům a zaměstnancům fakulty doporučujeme si nainstalovat a aktivovat aplikaci eRouška

 • Studenti a zaměstnanci fakulty mohou využít zvýhodněných cen při testování na koronavirus na 1. LF UK.

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 15. 9.

 • Zaměstnanec nahlásí kontakt s onemocněním covid-19 svému vedoucímu pracoviště, toho také informuje o nařízené karanténě a pracuje z domova.
 • Každý zaměstnanec i student neprodleně nahlásí pozitivní test na covid-19 na email koronavirus@ff.cuni.cz. Je třeba uvést osobní číslo zaměstnance (uvedeno na Průkazu zaměstnance)/ ID studenta, místo pobytu a datum, kdy obdržel výsledek testu. Nahlášení je pro potřeby evidence v rámci UK.
 • Karanténu ostatních zaměstnanců nařídí hygienická stanice. Vedení fakulty doporučuje – v souladu s pokyny hygienické stanice – dobrovolnou karanténu všem zaměstnancům, kteří byli ve fyzickém kontaktu s nakaženou osobou na vzdálenost menší než 2 metry po dobu delší než 15 minut.
 • Návrat vyléčených zaměstnanců do pracovního procesu se řídí pokyny hygienické stanice. Vedoucí pracoviště může rozhodnout o tom, že bude zaměstnanec po určitou dobu pracovat z domova.

Pro zaměstnance: aktuálně platná zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí najdete zde.

General information

UPDATED 5/4 in the sections Degree Students and Teachers:

Pursuant to an extraordinary measure of the Ministry of Health of May 3 2021, which forms Annex No. 1 to Government Resolution No. 433, the following exceptions to the ban on the personal presence of students at teaching and examinations apply from May 10 2021 until further notice:

 • in-person examinations can be held without a student limit – while maintaining a mandatory distance of at least 1.5 meters
 • practical teaching and practice are possible for all students, regardless of the year and study program
 • it is possible to hold individual consultations and counselling services (eg psychological counselling). Only 1 student and 1 staff member can be present at a time.

Changes in the possibilities of in-person examinations apply only to exams within the course of study. There is currently no change in the planned form of the state final exams. We will provide information about possible changes in connection with the development of the situation.

UPDATED 4/27 in the sections Degree Students and Teachers:

Attestation in the examination period of the summer semester can take place in two ways:

 • in person with the participation of a maximum of 10 people present in compliance with the currently valid measures (respirators, confirmation of the performed test for the SARS-CoV-2 with a negative result, etc.)
 • remotely (or partially remotely, ie hybrid) using one of the electronic platforms and tools. Please visit https://elearning.ff.cuni.cz/en/home-page/  for more information.

The guarantor of each subject shall decide on the form of attestation.

The state final examinations in the bachelor’s and master’s degree will take place in hybrid form, as planned.

UPDATED 4/23 in the sections Degree Students

Based on Government Resolution No. 393 of 19 April 2021, two extraordinary measures of the Ministry of Health were issued:

 • From Monday, 26 April 2021, students will be allowed to enter the FF UK buildings only upon presentation of a student ID card and confirmation of theSARS-CoV-2 test with a negative result (antigen or PCR). The negative test results valid for 7 days for the purpose of entering the university buildings. Exceptions to the testing are persons who have demonstrably suffered from the disease in the last 90 days and those who have been vaccinated against the disease. These two reasons canbe proved by a completed affidavit (available at the reception).
 • From Monday, 26 April 2021, students accommodated in dormitories will beallowed to enter the dormitory buildings only upon presentation of a confirmation of the test for the presence of SARS-CoV-2 with a negative result (antigen or PCR). The negative test result is valid for 7 days for the purpose ofentering the dormitory buildings. Exceptions to the testing are persons who havedemonstrably suffered from the disease in the last 90 days and those who have beenvaccinated against the disease.

If the test result is positive, the student will remain in the dormitory in his/her room and willbe required to observe all quarantine measures: the isolation period is adjusted so that for atleast 3 days before isolation is complete, the student must have no symptoms of illness, and isolation must not be shorter than 10 days. The beginning of the isolation period is calculatedfrom the day of laboratory sampling.

Testing students at Charles University:

 • Testing will begin on Saturday, 24 April 2021 at 9.00 am at the Charles University test site in Albertov (Studničkova 1, Prague 2). Testing takes place MondayFriday 7.00 – 17.00, weekend operation is 9.00 – 16.00.
 • Testing is possible only after prior reservation on the website https://testovani.cuni.cz/Events/Albertov. At this time, students can only make reservations at Albertov. As the reservation system is currently only in Czech, here you will find the manual with English instructions.
 • On Thursday, 29 April 2021, the mobile testing team will be available throughout theday, primarily for students accommodated in the dormitories of Charles University, in front of the Hvězda Dormitory (again on the basis of a previous reservation via thesystem).
 • On Friday, 30 April 2021, the mobile testing team will be available throughout theday, primarily for students accommodated in the dormitories of Charles University, in front of the Otava Dormitory (again on the basis of a previous reservation via thesystem).
 • ATTENTION: Testing at Albertov is free for international students, but it may bethat the capacity will not be sufficient for the volume of students. Testing is available at many other places in Prague, but at these locations, foreign students are required to pay for the tests.

You can use, for example, the following places:

UPDATED 4/19 in the sections Degree Students and Teachers:

On the basis of an extraordinary measure of the Ministry of Health No. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN of 12 April 2021 with effect from 19 April 2021 until further notice, the following exceptions from the ban on personal presence of students at classes and exams continue to apply :

 • in person exams can take place, with the participation of a maximum of 10 persons,
 • it is possible to carry out educational internships in kindergartens, primary and secondary schools or in school facilities for the performance of institutional and protective education,
 • it is possible to hold individual consultations (1:1), while the possibility of full-time individual consultations also extends to counseling services (eg psychological counseling). Only 1 student and 1 staff member can participate.

UPDATED 4/9 in the sections Degree Students and Teachers:

From 12 April 2021, the following exceptions on ban of the in person teaching and exams still apply:

 • in person exams can take place, with the participation of a maximum of 10 persons,
 • it is possible to carry out educational internships in kindergartens, primary and secondary schools or in school facilities for the performance of institutional and protective education,
 • it is possible to hold individual consultations (1 student and 1 academic staff).

Given the end of the ban on movement between districts, travel for the purpose of participating in education outside the district will no longer require a solemn declaration or a written proof of the reason for the trip.

UPDATED 3/29 in the sections Degree Students and Teachers:

The newly issued Government Resolution No. 315 extends the effectiveness of the original Resolution No. 200 until 11 April 2021. The following exceptions on ban of the in person teaching and exams therefore continue to apply:

 • in person exams can take place, with the participation of a maximum of 10 persons,
 • it is possible to carry out educational internships in kindergartens, primary and secondary schools or in school facilities for the performance of institutional and protective education,
 • it is possible to hold individual consultations (1 student and 1 academic staff).

UPDATED 3/16 in the sections Degree Students and Teachers: Cancelling of graduation ceremonies.

In view of current developments, the Rector’s Board decided on March 15, 2021 to cancel all graduation ceremonies until the end of May 2021. Graduates who originally planned to participate in the cancelled graduation ceremonies in October and December 2020, and now April 2021, will be notified about new graduation dates as soon as the circumstances allow to set a new date. Graduates may still, by prior arrangement, pick up a diploma at the Student Affairs Office / PhD and Academic Qualifications Office. (Graduates from the April term will be informed via e-mail regarding this matter.) If the graduates decide to pick up the diploma, they will still have the opportunity to participate in the alternative graduation ceremony term.

UPDATED 3/9 in the section General Information: Restrictions on access to the workplace.

Pursuant to an extraordinary measure of the Ministry of Health No. MZDR9364 / 2021-1 / MIN / KAN of 5 March 2021, an employee may not be admitted to the workplace from 17 March unless he/she proves a SARS-CoV-2 test with a negative result upon entry. The negative test is valid for 7 days for the purpose of entering the workplace. Exceptions are persons who have demonstrably suffered from the disease in the last 90 days and persons who have been vaccinated against the disease. These two reasons can be proved by a completed affidavit (vaccination version/Covid version).
 
Employees of the Faculty of Arts, Charles University can use the following three testing options:
 
Main testing hub Albertov – A reservation system for testing at Albertov has started it’s operation on Monday, March 15. It is possible to book a specific time for each testing day (Mon, Wed, Fri) until the end of March. The insurance number has to be entered into the system, therefore from Wednesday 17 March it will no longer be necessary to show the insurance card at Albertov. An employee card will be enough. All information about the reservation system, including the link, will also be available for employees on the CU website in the news section.
 
Mobile sampling team:
3/23  12.30 am – 2.30 pm in front of the Faculty of Arts, CU

3/24  9.00 am – 1.00 pm in Carolinum
3/25  9:00 am – 1:00 pm in front of the Faculty of Law, CU

 
Public sampling points – possibility of testing once every 3 days – you can find a list of sampling points at https://testovani.uzis.cz/Antigen
 
Testing with so-called self-tests is not acceptable.

 

UPDATED 3/3 in the sections Degree Students and Teachers: Information on the possibilities of in-person visits to the Faculty of Arts, CU in order to participate in education, including internships and exams.

UPDATED 3/1 in the sections Degree Students and Teachers about the Information on State PhD exams and dissertation defences (state exams).

UPDATED 2/27 in the sections Degree Students, Exchange studentes and Teachers about the pandemic situation from 3/1 2021.

UPDATED 2/24 in the section Degree Students and Exchange studentes about the obligation to wear FFP2 face mask.

UPDATED 2/15 in the section Degree Students and Teachers: Information regarding the situation between 2/15 and 2/28.

UPDATED 1/22 in the section Degree Students and Teachers: Information regarding the start of teaching in the summer semester.

UPDATED 2/1 in the section Degree Students and Exchange studentes about the coming to the Czech Republic.

UPDATED 1/22 in the section Degree Students and Teachers:

According to Government Resolution No. 56 of 22 January 2021, the following still applies:

 • face-to-face examinations may take place with the participation of a maximum of 10 persons present,
 • individual consultations can be held (1:1).

State final exams in the bachelor’s and master’s degree will take place in the hybrid form, as planned.

UPDATED 1/20 in the section Degree Students and Teachers:

With regard to current developments, the Rector’s Board decided on 18 January 2021 to cancel all graduation ceremonies until the end of March 2021.

UPDATED 1/8 in the section Degree Students and Teachers:

Based on the government resolution from 7 January 2021, individual consultations (ie one student and one academic staff member) may take place from Monday 11 January, after prior agreement with the teacher.

UPDATED 1/4 in the section Degree Students and Teachers:

Even after the tightening of some of the rules formulated by the Government Resolution from December 23, 2020 and the subsequent transition to the 5th level of the Anti-epidemic system (PES), it still applies that exams in the winter examination period can take place in two ways:

 • In person with the participation of a maximum of 10 people (incl. teacher) in compliance with generally applicable hygiene regulations (social distancing, wearing face masks, etc.),
 • Remotely (or hybrid) using one of the electronic platforms and tools. You can find more at https://elearning.ff.cuni.cz/.

The choice of the form of exam is up to the guarantor of each course.

UPDATED 12/29 in the section Library:

FROM JANUARY 4 2021 UNTIL FURTHER NOTICE, ALL FF UK LIBRARIES WILL BE CLOSED IN CONNECTION WITH THE TRANSITION OF THE CZECH REPUBLIC TO THE 5TH STAGE OF THE ANTI-EPIDEMIC SYSTEM.

UPDATED 11/25 in the section Degree Students and Teachers:

Despite the current relaxation of some measures formulated by the government resolution on 30 November 2020, all teaching at the Faculty of Arts, Charles University will continue in a remote format until the end of the semester.

UPDATED 11/25 in the section Degree Students and Teachers:

All teaching at the Faculty of Arts, Charles University continues in the remote format. Because of the nature of teaching, exceptions defined by the last government regulation do not apply to the Faculty of Arts.

UPDATED 11/24 in the section Library: From Tuesday, December 1, the lending services of the FF UK libraries will be launched again in limited mode.

UPDATED 11/6 in the section Degree students and Exchange studentes about the coming to the Czech Republic

UPDATED 11/4

Declaration of a state of emergency at Charles University

On 4 November 2020, the Rector of Charles University, prof. Tomáš Zima, by the Rector’s measure No. 46/2020, declared a state of emergency at the entire university, effective from 5 November 2020. At the same time, the Rector appointed the Central Crisis Staff of Charles University with this measure. The declaration of a state of emergency means that it is possible to proceed in accordance with Articles 66c to 66e of the Statute of Charles University. In particular: all university and faculty bodies and commissions may act remotely or vote in writing; it is possible to shorten certain procedural time limits; and all elections to academic senates can take place electronically. The state of emergency lasts until revoked, but no longer than 60 days.

All measures taken so far remain in effect. Charles University publishes information on the coronavirus situation at the Faculty of Arts on koronavirus.ff.cuni.cz. 

UPDATED 30/10 in the section Students and Teachers about the organisation of teaching in winter semester 2020/2021

UPDATED 12/10 in the section General information from 30/9:

Following govermental measures valid from 12 October until further notice Faculty Administration office hours will be limited to:

Tuesday 9am–12am
Thursday 14pm–16pm

UPDATED 10/2 in the section General information from 15/9:

 • Mass events can be held in a maximum of 10 people. This restriction does not apply to meetings and sessions of the bodies of the Faculty of Arts, Charles University and to meetings of working groups.
 • Each employee and student must immediately report a positive test for covid-19 or an ordered quarantine to the email address koronavirus@ff.cuni.cz

UPDATED 9/30 in the section General information from 9/18: The presence of employees on the faculty premises is not yet limited if in compliance with generally applicable hygiene rules, with the exception of the Celetná 20, Celetná 13 and Karolinum buildings, where the presence of persons between 19:00 and 6:00 is only possible with the prior consent of the Rector of Charles University.

Following govermental measures valid from 12 October until further notice Faculty Administration office hours will be limited to:

Tuesday 9am -12am
Thursday 14pm – 16pm

updated 9/18

As per the regulation of the Public Health Office of the City of Prague No. 12/2020, personal participation of students in university teaching is prohibited as of September 21, 2020. For the time being, this measure is valid through October 31, 2020.

Based on this regulation, teaching in the 2020/2021 academic year will start on October 1, 2020 in the form of distance learning.

At the latest, in the first week of teaching all students will receive information from their teachers about a specific form of teaching adopted in their courses. Introductory information will be sent to students via the e-mail provided in the Information System (SIS). Other ways of communication (e.g., e-mail, group chat, etc.) will be determined by the teacher. Teachers and students are required to regularly monitor their e-mail, as well as current information published on the koronavirus.ff.cuni.cz website.

The ban on personal presence does not apply to:

 • Individual visits to study rooms and libraries – opening hours and conditions of visiting FF UK libraries will be specified.
 • Individual consultations.
 • Examining in the presence of a maximum of 10 persons.
 • Laboratory, experimental or artistic work in the presence of a maximum of 15 persons – in the conditions of FF UK, this exception typically applies to arts disciplines and to work in interpreting labs.
 • Clinical and practical teaching and practice – at FF UKespecially programmes preparing for regulated professions and other study programmes whose study plans involve internships, excursions, training or similar courses with practical teaching.

At this stage, the presence of employees on faculty premises is not limited, provided that generally valid hygienic rules are observed.

UPDATED 9/15

 • Mass events can be held in a maximum of 10 people. This restriction does not apply to meetings and sessions of the bodies of the Faculty of Arts, Charles University and to meetings of working groups.
 • The wearing of masks covering the mouth and nose is mandatory in all common interior spaces of university buildings, which in our case means all corridors, CU FA Library areas and toilets.
 • The obligation to use masks  also applies to:
  • the Dean’s Office during office hours and during any meeting, even outside office hours,
  • meetings of the CU FA Scientific Board,  Academic Senate, and  Disciplinary Committee.
 • Students and staff of the faculty can take advantage of discounted prices when testing for coronavirus at the 1st Faculty of Medicine, Charles University.
 • The employee reports exposure to covid-19 to his/her office supervisor, informs him/her about the ordered quarantine, and works from home.
 • Each employee and student must immediately report a positive test for covid-19 or an ordered quarantine to the email address koronavirus@ff.cuni.cz. It is necessary to include the ID number of the employee/student (as written on the Employee Card/student ID), place of residence and the date when he/she received the test result. The report is required for records within the university.
 • Quarantine of other employees will be determined by the hygienic station. The management of the faculty recommends, in accordance with the instructions of the hygienic station, voluntary quarantine for all employees who have been in physical contact with an infected person at a distance of less than 2 metres, for more than 15 minutes.
 • The return of cured employees to the workplace is governed by the instructions of the hygiene station. The head of the workplace can decide that the employee will work from home for a specified period of time.
 • For employees: If you receive a positive test result for Covid-19, please report it immediately via koronavirus@ff.cuni.cz. In addition to your name, please include employee number or your department in the e-mail.