Studenti

Ochrana dýchacích cest

S účinností od 14. 3. 2022 byla zrušena povinnost nosit respirátory ve vnitřních prostorech vysoké školy.

Studenti a zaměstnanci s onemocněním COVID-19

Při potvrzeném onemocnění COVID-19 se prosím řiďte instrukcemi příslušného lékaře a hygienické stanice. Studenty prosíme o informování o této skutečnosti vyučující všech vyučovacích hodin, v nichž mohlo dojít k „rizikovým kontaktům“.