Studenti

aktualizováno 9. 4.

Od 12. 4. 2021 nadále platí následující výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách:

 • prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob,
 • je možné konat pedagogické praxe v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • je možné konat individuální konzultace (1 student a 1 akademický pracovník).

Vzhledem ke konci zákazu pohybu mezi okresy již pro cesty za účelem účasti na vzdělávání mimo okres nebude potřeba čestné prohlášení či písemný doklad důvodnosti cesty.

aktualizováno 29. 3.

Nově vydané usnesení vlády č. 315 prodlužuje účinnost původního usnesení č. 200 do 11. 4. 2021. Nadále tedy platí následující výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách:

 • prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob,
 • je možné konat pedagogické praxe v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • je možné konat individuální konzultace (1 student a 1 akademický pracovník).

aktualizováno 19. 3.

Dle usnesení vlády č. 300, které prodlužuje účinnost původního usnesení č. 200 do 28. 3. 2021, platí i nadále následující výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách:

 • prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob,
 • je možné konat pedagogické praxe v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • je možné konat individuální konzultace (1 student a 1 akademický pracovník).

aktualizováno 16. 3.

S ohledem na aktuální vývoj bylo kolegiem rektora dne 15. března 2021 rozhodnuto o zrušení všech termínů promocí do konce května 2021. Absolventi původně spadající do zrušených promočních termínů v říjnu a prosinci 2020, a nově dubnu 2021, budou o náhradním termínu informováni, jakmile to okolnosti dovolí a termín bude moci být stanoven. Stále platí, že si absolventi případně mohou po předchozí domluvě vyzvednout diplom na studijním oddělení/oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací. (Absolventi z dubnového termínu budou v této věci informováni e-mailem.) Pokud se absolventi rozhodnou pro vyzvednutí diplomu, mají i nadále možnost zúčastnit se náhradního termínu promoce.

aktualizováno 15. 3.

Od středy 17. 3. bude při vstupu na fakultu probíhat kontrola negativních testů u zaměstnanců univerzity. Ke vstupu studentů do budov nebylo vydáno žádné omezující opatření ani ze strany vlády, ani ze strany Rektorátu UK. Počítejte však prosím s tím, že u vstupu do budovy bude třeba předložit studentský průkaz – pokud ho nepředložíte, nebudete moci do budovy vstoupit.

Prosíme, abyste vstup do budovy omezili na opravdu nezbytné případy a dodržovali předepsaná opatření, zejména nošení ochranných pomůcek, dodržování rozestupů a dezinfekci rukou.

Úřední hodiny podatelny jsou od pondělí do pátku v čase 9–12. Aby nebylo nutné vstupovat do budovy, bude možné využít nejen mimo úřední hodiny, ale i během nich schránku podatelny, která bude od 17. 3. umístěna na vstupních dveřích do budovy.

Stále platí, že studijní oddělení, zahraniční oddělení, oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací a referát přijímacího řízení zůstávají v čase úředních hodin (út 9–12, čt 14–16) pro studenty v provozu, nicméně vás prosíme, abyste vzhledem k aktuální situaci vždy před případnou cestou na příslušné oddělení dobře promysleli, zda by vaši záležitost nebylo možné vyřešit telefonicky či prostřednictvím elektronické komunikace.

aktualizováno 2. 3.

Dle usnesení vlády č. 200 ze dne 26. 2. 2021 platí od 27. 2. do 21. 3. 2021 i nadále následující výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách:

 • prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob,
 • je možné konat pedagogické praxe v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • je možné konat individuální konzultace (1 student a 1 akademický pracovník).

V souvislosti se zákazem opustit území okresu, na jehož území má osoba trvalý pobyt nebo bydliště (viz usnesení vlády č. 216), platí pro studenty výjimka, a to pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Studenti musí prokázat důvodnost této cesty písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu. Rektorát pracuje na tom, aby písemný doklad – potvrzení o účasti na zkoušce nebo praxi – bylo možné generovat ze SIS.

Studijní oddělení, zahraniční oddělení, oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací a referát přijímacího řízení zůstávají v čase úředních hodin (út 9–12, čt 14–16) pro studenty v provozu, nicméně vás prosíme, abyste vzhledem k aktuální situaci vždy před případnou cestou na příslušné oddělení dobře promysleli, zda by vaši záležitost nebylo možné vyřešit telefonicky či prostřednictvím elektronické komunikace.

 

aktualizováno 1. 3.

Informace ke konání SDZK a obhajob disertačních prací


V rámci mimořádných opatření je od 1.3.2021 umožněno konání SDZK a obhajob disertačních prací jak distančním, tak hybridním způsobem. O formě zkoušky rozhoduje předseda Oborové rady. 

 • Distanční a hybridní zkoušky se uskutečňují v programu MS Teams. 
 • Metodika pro hybridní průběh SDZK je podobná, jako distanční průběh s výjimkou, že student a část komise budou přítomni prezenčně, zbylí členové komise budou připojeni distančně.  
 • Metodika pro distanční průběh státní závěrečné zkoušky: Metodika pro distanční průběh státní závěrečné zkoušky 

aktualizováno 24. 2.

Od 25. 2. platí nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které nově nařizuje použití respirátorů plnící normy FFP2, KN95 s filtrační účinností aspoň 95 procent. Možné je také nošení zdravotnických obličejových masek (chirurgických roušek). V prostorách vysokých škol není povinné nosit dvě obličejové masky jako alternativy k respirátorům.

Výjimku mají:

 • studenti a akademičtí pracovníci v rámci vzdělávací aktivity, která nošení roušky neumožňuje (zejména zpěv, tělocvik, hra na dechové nástroje),
 • osoby v kanceláři, které mají pracovní místa od sebe vzdálená alespoň 2 metry,
 • osoby přednášející či účinkující při tvorbě audiovizuálního pořadu,
 • zákazníci provozovny stravovacích služeb v době konzumace pokrmů a nápojů, pokud sedí u stolu.

aktualizováno 15. 2.
(informace v českém znakovém jazyce)

Na základě usnesení vlády č. 129, které upravuje provoz škol od 15. 2. do 28. 2. 2021, nadále platí, že:

 • prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob,
 • je možné konat pedagogické praxe v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • je možné konat individuální konzultace (1 student a 1 akademický pracovník).

Jak již bylo sděleno v minulých dnech, výuka v letním semestru bude zahájena distančně a bude tak probíhat do odvolání.

aktualizováno 4. 2.

Informace k začátku výuky v letním semestru

Výuka v letním semestru bude zahájena distančně. Rozhodnutí o případném přechodu na prezenční formu výuky bude činěno v závislosti na vývoji epidemické situace a budete o něm informováni.

V pátek 5. února ve 14:00 začíná zápis předmětů do SIS (manuál je k dispozici zde. Případné dotazy v této věci prosím směřujte na sis@ff.cuni.cz.

aktualizováno 22. 1.

Na základě usnesení vlády č. 56 ze dne 22. ledna 2021 nadále platí, že:

 • prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše
  10 přítomných osob,
 • je možné konat individuální konzultace (1 na 1).

Rovněž se nic nemění na skutečnosti, že státní závěrečné zkoušky
v bakalářském a magisterském stupni studia proběhnou v tzv. hybridní podobě, tedy tak, jak je plánováno.

aktualizováno 20. 1.

S ohledem na aktuální vývoj bylo kolegiem rektora dne 18. ledna 2021 rozhodnuto o zrušení všech termínů promocí do konce března 2021. Absolventi, kterým byl vyhrazen březnový termín (tj. absolventi původně spadající do zrušených promočních termínů v říjnu a prosinci 2020), budou o náhradním termínu informováni, jakmile to okolnosti dovolí a termín bude moci být stanoven. Stále platí, že si absolventi případně mohou vyzvednout diplom na studijním oddělení. Pokud se rozhodnou pro vyzvednutí diplomu, mají i nadále možnost zúčastnit se náhradního termínu promoce.

aktualizováno 8. 1.

Na základě vládního usnesení ze dne 7. 1. 2021 mohou od pondělka 11. 1. po předchozí domluvě s pedagogem probíhat individuální konzultace
(tj. 1 student a 1 akademický pracovník).

aktualizováno 4. 1.

I po zpřísnění některých pravidel formulovaných usnesením vlády z 23. prosince 2020 a následným přechodem do 5. stupně PES nadále platí, že atestace v zimním zkouškovém období mohou probíhat dvěma způsoby:

 • prezenčně za účasti max. 10 osob (vč. vyučujícího) za dodržení obecně platných hygienických nařízení (rozestupy, roušky atd.),
 • distančně (případně částečně distančně, tj. hybridně) za využití některé z elektronických platforem a nástrojů. Více najdete na https://elearning.ff.cuni.cz/.

Volba formy atestace je na garantovi každého předmětu.

SDZK a obhajoby disertačních prací se nadále mohou konat pouze distančně.  Informace z aktualizace z 25. 10. jsou stále platné.

aktualizováno 1. 12.

Přes aktuální uvolnění některých opatření formulovaných usnesením vlády ze dne 30. 11. 2020, veškerá výuka na FF UK bude do konce semestru pokračovat distančním způsobem

Podle aktuálně platných pravidel mohou atestace v zimním zkouškovém období probíhat dvěma způsoby: 

 • prezenčně za účasti max. 10 osob (vč. vyučujícího) za dodržení obecně platných hygienických nařízení (rozestupy, roušky atd.).  
 • distančně za využití některé z elektronických platforem a nástrojů. Více najdete na https://elearning.ff.cuni.cz/  

Volba formy atestace je na garantovi každého předmětu. 

aktualizováno 25. 11.

Veškerá výuka na FF UK i nadále pokračuje distanční formou. Výjimky definované posledním nařízením vlády se na FF UK vzhledem k charakteru výuky nevztahují. 

aktualizováno 30. 10 [informace v českém znakovém jazyce]

 • Počítejte prosím s tím, že celý zimní semestr proběhne distanční formou.
 • Běžné i závěrečné zkoušky mohou (a zřejmě i budou) probíhat distančně, příp. hybridně. Připravujeme se na zajištění BZK a SZZK distanční formou. Bližší informace budou následovat.
 • Pravděpodobně dojde ke změnám univerzitního harmonogramu akademického roku. Bude možnost prodloužení semestru a zkouškového období jako v minulém roce. O prodloužení letního semestru budeme u nás na fakultě uvažovat podle vývoje situace.
 • Na dosud platné výjimky nemají nová opatření vlády žádný dopad. Stále lze zkoušet ve skupinách do 10 osob a konat praxe v rámci učitelských studijních programů. Připomínáme nutnost dodržování všech hygienických opatření!
 • Prosím o maximální vstřícnost vůči studentům nasazeným v rámci pracovní povinnosti i studentům, kteří se zapojují do různých dobrovolnických aktivit.

aktualizováno 25. 10.

Informace ke konání SDZK a obhajob disertačních prací

[informace v českém znakovém jazyce]

 • Dle usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. 10. 2020 (vydaného pod č. 408/2020 Sb.) platí od 14. 10. do 1. 11. 2020 zákaz osobní přítomnosti studentů při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Z tohoto zákazu platí pouze mj. výjimka možnosti zkoušek, pokud se jich v jeden čas účastní 10 nebo méně osob. S ohledem na nutnost zachování veřejnosti státních zkoušek budou SDZK a obhajoby disertačních prací na FF UK konány pouze distančně.
 • Distanční zkoušení se odehrává v MS Teams a jeho průběh bude nahráván. Nahrávka nebude zveřejněna, ale bude uchovávána po dobu 5 let ve Spisové službě UK a po této lhůtě bude skartována.
 • Student musí s distanční formou souhlasit. V případě, že souhlas neudělí, zkouška se přesouvá na datum, kdy ji bude možné uskutečnit prezenčně.
 • Metodika distančního zkoušení, aktualizace k 16. 10. 2020.

aktualizováno 9. 10.

Podle nového nařízení vlády se výjimka ze zákazu osobní účasti na výuce vztahuje již pouze na lékařské fakulty. Na FF UK tedy musí od pondělí
12. 10. 2020 prozatím do 25. 10. 2020 probíhat veškerá výuka distančně. 

Vyučující předmětů, kterých se dosavadní výjimka týkala, informují studenty zapsané v daných předmětech a  sdělí jim, jak bude výuka probíhat po dobu zpřísněných opatření.

aktualizováno 5. 10.

Rušení promocí [informace v českém znakovém jazyce]

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemické situace byly zrušeny bakalářské (13. a 14. 10.), magisterské (16. a 20. 10.) i doktorské (20. 10.)  promoce v říjnovém termínu. O možnostech vyzvednutí diplomu budou absolventi během následujících dnů informováni e-mailem. Stejně tak budou posléze informováni ve věci náhradního termínu promoce, který bude stanoven, jakmile to situace dovolí.

Výdej průkazů UK [informace v českém znakovém jazyce]

Centra výdeje průkazů UK fungují bez omezení.

Připomínáme, že při čekání na výdej průkazu je v hlavním výdejním centru v Celetné 13 možné vyzvednout si pořadový lístek a pořadí čísel sledovat na webu https://cuni.cz/UK-3249.html mimo prostory budovy.

Při rezervaci přepážky pro velké skupiny zahraničních studentů je třeba dodržovat předem domluvený postup (např. rozdělení skupiny na několik menších, český doprovod apod.).

Menzy [informace v českém znakovém jazyce]

V tomto týdnu zůstává zachován provoz všech menz. V příštím týdnu bude rozhodnuto, s ohledem na počty vydaných jídel a na předpokládanou vytíženost jednotlivých menz, o uzavření některých kuchyní a o dovozu jídel do provozoven.

Koleje [informace v českém znakovém jazyce]

Nástupy na koleje v hlavním městě Praze jsou posunuty k termínu 1. 11. 2020.

Žadatel o ubytování může k ubytování na kolej nastoupit kdykoliv v posunutém termínu. Rezervace se nestornuje a zůstane v platnosti do 1. 11. 2020.

Kolejné začne ubytovaný hradit až po nástupu na kolej ode dne nástupu a podpisu Smlouvy o ubytování.

Studenti, kteří si již rezervovali termín nástupů na koleje, můžou také využít nabídku posunutých nástupů na koleje. Rezervační systém pro rezervování nástupů bude opětovně spuštěn.​

Studenti, kteří se nastěhovali k ubytování po 14. 9. 2020 a z důvodu omezení prezenční výuky v Praze a Plzni nenavštěvují praktické vyučování, mohou ukončit pobyt, tj. ukončit Smlouvu o ubytování bez výpovědní lhůty a sankcí.Studentovi bude vytvořena nová rezervace platná od 1. 11. 2020 na stávající koleji. Uhrazená dlouhodobá finanční záloha, případně platba kolejného bude přeúčtována na novou platnou rezervaci.

Podmínkou pro ukončení Smlouvy o ubytování je srovnání všech neuhrazených plateb vůči KaM UK.

V případě dalších dotazů lze kontaktovat koleje.bounce@kam.cuni.cz.

aktualizováno 23. 9. [informace v českém znakovém jazyce]

Možnosti zápisu do 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia

S ohledem na překotný vývoj a opatření týkající se koronaviru došlo k zrušení náhradního termínu zápisu do 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia, který byl plánován na 30. září 2020. Tento den, tedy 30. září, bude však možné se osobně do studia zapsat v čase rozšířených úředních hodin studijního oddělení, přičemž zápis bude upraven tak, aby proběhl se zvýšeným důrazem na platná hygienická opatření. Podrobné informace obdrží potenciální účastníci prostřednictvím e-mailu do konce tohoto týdne. Pro budoucí studenty, kteří se ze závažných důvodů (nemoc, karanténa, pobyt v cizině) nebudou moct zapsat v rozšířených úředních hodinách, bude spuštěna možnost distančního zápisu. I v této věci budou úspěšní uchazeči o studium blíže informováni e-mailem, a to v první polovině příštího týdne.

aktualizováno 21. 9. [informace v českém znakovém jazyce]

V návaznosti na nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020, které s účinností od 21. 9. 2020 zakazuje osobní účast studentů na výuce na vysoké škole, doplňujeme následující pokyny:

 • Zahájení výuky distanční formou s sebou nese zvýšené nároky na komunikaci mezi studenty a vyučujícími, resp. fakultou, a proto prosíme všechny studenty o aktivní spolupráci.
 • Studenti jsou povinni zkontrolovat kontaktní e-mailovou adresu uvedenou ve Studijním informačním systému (SIS), na kterou budou průběžně dostávat informace k organizaci studia v zimním semestru. Tuto adresu udržujte aktualizovanou a pravidelně kontrolujte příchozí zprávy.
 • Pravidelně sledujte informace na webu https://koronavirus.ff.cuni.cz/ a webové stránky jednotlivých základních součástí.
 • Termíny stanovené harmonogramem akademického roku zůstávají v platnosti. SIS se pro zápis předmětů zimního semestru otevře 25. 9. 2020 ve 14.00 hod. Akademický rok zahájíme 1. 10. 2020.
 • Pokud není v sylabu předmětu uvedeno jinak, bude předmět v zimním semestru vyučován distančně. Prezenční forma je možná pouze u předmětů, na které se zákaz osobní přítomnosti ve výuce nevztahuje (viz aktualita z 18. 9. 2020). Tato informace bude v sylabu jasně označena nejpozději 24. 9. před otevřením SIS pro zápis do předmětů.
 • V průběhu prvního týdne semestru dostanou studenti zapsaní do předmětu na e-mailovou adresu uvedenou v SIS zprávu s úvodními informacemi k realizaci předmětu a elektronickou platformou, přes kterou s nimi bude vyučující v kontaktu.
 • Studenti dostanou informaci o konzultačních hodinách vyučujících a způsobech, jakými mohou konzultace realizovat – elektronická platforma, telefonicky apod.
 • Připomínáme povinnost fakulty evidovat nemocné studenty a zaměstnance s covid-19 a prosíme o součinnost. Pokud onemocníte, oznamte to obratem na kontaktní e-mail koronavirus@ff.cuni.cz.


Rušení imatrikulací [informace v českém znakovém jazyce]

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace se ruší imatrikulační obřady všech studentů prvních ročníků bakalářského, magisterského i doktorského studia, které měly proběhnout 7. a 8. října 2020.

Opatření na zápisech [informace v českém znakovém jazyce]

Z důvodu aktuálně platných opatření v souvislosti s koronavirem platí povinnost dostavit se k zápisu v roušce (zápis je vnitřní hromadnou akcí, na níž je přítomno více než 100 účastníků). Z praktických důvodů vás též prosíme, abyste si nezapomněli přinést vlastní psací potřeby.

Povinná evidence případů Covid-19 [informace v českém znakovém jazyce]

Na základě sdělení rektora jsme jako fakulta povinni evidovat všechny případy Covid-19 pozitivních studentů. Pokud budete mít pozitivní test na Covid-19, oznamte prosím tuto skutečnost co nejdříve fakultě a případně koleji, na které jste ubytováni.  Informaci fakultě prosím sdělte zasláním e-mailu na adresu koronavirus@ff.cuni.cz. V textu e-mailu kromě svého jména prosím nezapomeňte uvést i identifikační číslo studenta (tj. číslo, které se na průkazu ISIC nachází pod fotografií). Pokyny Kolejí a menz UK jsou k dispozici zde: https://kam.cuni.cz/KAM-623.html.

 

Nabídka služeb Poradenského centra FF UK v Hybernské

[informace v českém znakovém jazyce]

I přes omezení vyplývající z vyhlášení nouzového stavu bychom Vás rádi upozornili na nabídku služeb pro studenty FF UK v rámci Poradenského centra Hybernská, které v rámci možností chceme i nadále nabízet. Kromě sociálně-právní poradny, psychologického, profesního nebo studijního poradenství, budeme i v letním semestru otevírat několik adaptačních a zážitkových skupin, které se mimo jiné zaměřuji na seberozvoj, komunikaci a sebepoznání. Pokud patříte mezi ty, které nabídka osloví a budete mít zájem skupiny navštěvovat, podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách https://poradenskecentrum.ff.cuni.cz, popřípadě Facebookovém profilu Poradenského centra Hybernská https://www.facebook.com/poradenskecentrumHybernska/.  Pod kolonkou „služby“ naleznete podrobnější informace a kontakty. 

V ZS 2020 otvíráme tyto zážitkové skupiny:
Zážitková skupina s využitím prvků arteterapie a artefiletiky 
Zážitková skupina: Tělo a hlas
Workshop arteterapie a artefiletiky 
Workshop propojující arteterapii a tanec 

V ZS 2020 nově otvíráme:

Vyrovnávací kurz akademických dovedností
Vyrovnávací kurz anglického jazyka
Podpůrné skupiny

V ZS 2020/2021 se budou otevírat 2 podpůrné skupiny. Obě poběží v online režimu.

– Podpůrná skupina pro studenty – rodiče

– Podpůrná skupina pro ty, kterým už není 20

Vice informací a kontakt na lektory najdete na webových stránkách PCH v záložce “Služby’‘.

[informace v českém znakovém jazyce]

Vyrovnávací kurz akademických dovedností

Seminář je zaměřen na studenty FF UK, kteří pociťují nejistotu plynoucí z přechodu z typově odlišného studia na střední škole a mají problémy s adaptací na podmínky a požadavky vysokoškolského studia. Primárně se tedy zaměřuje na nové studenty FF UK, příp. na studenty nižších ročníků studia. Hlavním cílem předmětu je nácvik a osvojení základních dovedností a návyků nezbytných pro úspěšné studium na FF UK.

[informace v českém znakovém jazyce]

Vyrovnávací kurz anglického jazyka

Kurz Angličtina A1. Vyrovnávací kurz anglického jazyka je jednosemestrální a je rozdělen do13 bloků, které kopírují 13 týdnů semestrální výuky. Je určen studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří potřebují doplnit, případně si ujasnit znalosti z nižších úrovní A1 v oblasti gramatické nebo slovní zásoby. Kurz není určen pro úplné začátečníky (úroveň A0), což je dáno specifikou e-learningového formátu kurzu. 

[informace v českém znakovém jazyce]

Pro úplnost uvádíme, že podmínky realizace jednotlivých aktivit se mohou měnit v závislosti na vývoji aktuální situace a vyhlášených mimořádných opatření. 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat: poradenskecentrum@ff.cuni.cz

Doufáme, že nabízené služby vás podpoří ve vašem osobním i studijním životě!

[informace v českém znakovém jazyce]